PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Nonch Beauty verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van Nonch Beauty, of om een andere reden persoonsgegevens aan Nonch Beauty verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om de privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1.Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Nonch Beauty, Ambachtsweg 58, 3542 DH Utrecht, KvK nummer: 78647800
De salon is bereikbaar via info@nonchbeauty.com.

2. Welke gegevens verwerkt Nonch Beauty en voor welk doel
2.1    De volgende persoonsgegevens verwerkt:

 a) voor- en achternaam, geboortedatum

b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)

c) telefoonnummer,  e-mailadres, 

d) Eventuele gezondheidsgegevens via de onlinevragenlijst of het intakeformulier

e) Voor – en na foto’s


2.2    Nonch Beauty verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Nonch Beauty;
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

d) Voor- en na foto’s van het gelaat/de wimpers worden gedeeld op social media na toestemming van u. 

 

E-mail berichtgeving: Nonch Beauty gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Nonch Beauty. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

3. Bewaartermijnen 

Nonch Beauty verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Nonch Beauty passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Nonch Beauty gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. 

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de eigenaar van Nonch Beauty kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Nonch Beauty zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaar. 

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Nonch Beauty je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaar van Nonch Beauty via info@nonchbeauty.com.

6. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onze site beveiligd met een SSL-verbinding. Je kan dit herkennen aan de URL. Hier staat https:// voor ipv http://. Een SSL-verbinding zorgt ervoor dat men niet kan meelezen wat je naar ons stuurt. Zo verzekeren wij onze ervan dat je gegevens veilig zijn bij ons.

 

7. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze privacyverklaring te bekijken.